Udlejning af lejlighed | 10 gode tips til udlejningen af din bolig
249
post-template-default,single,single-post,postid-249,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0

10 gode tips til udlejningen af din bolig

Tidsbegrænset lejeaftale ved udlejning af ejerbolig.

Hvis dine planer er at flytte tilbage i din bolig, er det vigtigt at indgå en tidsbegrænset lejeaftale. Det er dog kun muligt, hvis du har en saglig begrundelse såsom, at du skal udstationeres. En tidsbegrænsning sikrer dig, at din lejer ikke kan blive boende i din bolig længere end til den dato, der er noteret i lejekontrakten.

Hvis du ikke skal flytte tilbage i din bolig til aftalt tid, kan du stadig forlænge lejekontrakten og derved udleje din bolig i længere tid. Det er dog ikke muligt at gøre dette mange gange eller fra måned til måned. Det kan medføre, at lejer går til Boligretten. Boligretten vil i nogle tilfælde anse kontraktforlængelser som et forsøg på at undgå lejelovens beskyttelse af lejer og derfor se kontrakten som tidsubestemt. (jf. Lejelovens §80)

Kort sagt er det en ulempe for dig med en tidsubestemt lejeaftale, da du kan få svært ved at slippe af med din lejer. Hvis du alligevel har lejet din bolig ud tidsubestemt, har du mulighed for at opsige lejer med et års varsel med begrundelse af, at du selv skal flytte ind i boligen.

Find den perfekte lejer til din bolig – Tjek i øvrigt den nye lejeplatform Propstep som giver et gratis overblik som lejer.

Når du skal finde en lejer til din bolig, er det essentielt at finde en lejer, du kan stole på, og som betaler huslejen. Når der bliver oprettet en annonce på en udlejningsbolig i Københavnsområdet, vil der hurtigt komme en masse interesserede lejere til din bolig. Vores råd er, at du udvælger 3-4 potentielle lejere, og inviterer dem til samtale.

Det er en god idé at spørge kommende lejer af boligen om følgende:

  • Alle private oplysninger, såsom fulde navn og CPR-nummer

  • Deres civil status

  • Hvorfor de vil bo i lige præcis den bolig, du udlejer

  • Hvordan deres arbejdssituation er

  • Bed om at se deres lønsedler

  • Evt. referencer fra gamle udlejere

Du har som privatperson mulighed for at købe dig til oplysninger omkring lejer i RKI. Her kan du se, om kommende lejer er dårlig betaler. På http://www.experian.dk/ kan du tjekke, om din kommende lejer er registreret i RKI-registeret.

Hvis du som virksomhed skal udleje din bolig, har du som udgangspunkt adgang til RKI på http://www.experian.dk/.

Hvis du skal leje din bolig ud til en virksomhed, skal du på CVR-registerets hjemmeside for at tjekke, om virksomheden er konkurstruet, eller om dens status er normal.

Udformning af lejekontrakt ved udlejning af bolig

Som nævnt i afsnittet over er det vigtigt at udforme en lejekontakt, når du skal udleje dit hus eller din lejlighed.

Det er ikke et lovkrav, at du skal lave en lejekontrakt eller en skriftlig aftale med lejer. Hvis du har forestillet dig nogle andre forhold, end dem er beskrevet i lejeloven, er det vigtigt, at lejekontakten er skrevet under inden lejer flytter ind.

Hvis lejer er flyttet ind, inden lejekontrakten er underskrevet, er det i mange tilfælde umuligt at få indført betingelser som eksempelvis pasning af haven eller forbud mod husdyr i boligen.

Det er en fordel for både udlejer og lejer at have en lejekontrakt, så der ikke i løbet af udlejningsperioden opstår misforståelser. Det er vigtigt at få en juridisk person til enten at lave kontrakten eller kigge den igennem.

Fastsættelse af husleje ved udlejning af ejerbolig og andelsbolig

Huslejen kan ikke fastsættes ud fra, hvad du gerne vil have for din bolig. Huslejen skal afspejle boligens værdi og skal matche prisen på lignende boliger med tilsvarende beliggenhed. Det er derfor en fordel at få en erfaren person til at hjælpe med prisfastsættelsen. I tilfælde hvor boligen skal udlejes i en årrække, kan du med fordel benytte dig af en aftale, hvor huslejen vil reguleres én gang årligt og følge nettoprisindekset. Husk at dette skal stå i lejekontrakten.

Forsikring via depositum og forudbetalt leje

Du har som udlejer ret til at tage op til tre måneders husleje i depositum og tre måneders forudbetalt husleje. Begge er til for at sikre dig som udlejer. Forudbetalt husleje vil dække for de omkostninger, du eventuelt vil få, hvis en lejer ikke betaler sin husleje. Er der ikke nogen problemer med lejer under udlejning, vil man som oftest aftale, at lejer ikke betaler husleje de sidste måneder – passende med den forudbetalte husleje.

Depositummet er til for at dække over aftalt vedligeholdelse, som lejer ikke har udført ifølge den indgående aftale. Overskuddet skal tilbage betales til lejer.

Det er vigtigt, at forudbetalt husleje ikke anses som et depositum, da forudbetalt husleje ikke må bruges til vedligeholdelse eller udbedring af skader, der er opstået, mens lejer boede i boligen.

Ved indflytning i boligen

Når lejer flytter ind i boligen, er det vigtigt at tage billeder af fejl og mangler. Herunder også at aflæse boligens målere for vand og el, så der ikke senere kan opstå uenighed om betaling af dette.

God dialog med lejer

Det er alfa og omega at have en god dialog med lejer. Det kan du starte med allerede når enten kontrakten underskrives eller, som nævnt tidligere, ved interviews. Her er det en god ide mødes og gennemgå kontrakten sammen. Det mindsker risikoen for misforståelser senere hen. I forbindelse med det kan det blandt andet være en god ide at lave en manual, som forklarer, hvordan boligen bør vedligeholdes. Det er også en god ide at følge op. Enten ved at mødes eller ringe og høre om hvad der går godt og dårligt.

Opkrævning af forbrug

Normalt vil man opkræve et acontobeløb til dækning af forbrugsudgifter af hvor meget el, vand, varme, internet, TV og lignende, der bliver brugt i boligen. Denne opkrævning skal holdes adskilt fra huslejen og reguleres typisk en gang om året.

Vedligeholdelse af bolig under udlejning

Når du udlejer din bolig, skal det bestemmes i lejekontrakten, om lejer eller udlejer skal stå for vedligeholdelse af boligen. Som udgangspunkt står udlejer for vedligeholdelse, så hvis du ikke har i sinde at skulle forbi din udlejede bolig og male, er det vigtigt at det står i kontrakten, at lejer af boligen står for vedligeholdelse.

Istandsættelse af bolig når lejer flytter ud (ny lejelov 1. Juni 2015)

Du skal være opmærksom på, at der pr. 1. Juli 2015 er kommet nye regler i forhold til hvad man kan forlange når lejer flytter ud af boligen. Før i tiden kunne man forlange, at lejer nyistandsatte boligen ved fraflytning, det kan man ikke mere.

Jf. Lejelovens §24 stk. 1. ”Det kan ikke aftales, at lejeren ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt.”

Det vil med andre ord sige, at du ikke kan forvente at modtage din bolig i samme stand som afleverede den til lejer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.