Udlejning af lejlighed | 10 hurtige til din lejekontrakt
243
post-template-default,single,single-post,postid-243,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0

10 hurtige til din lejekontrakt

1. LEJELOVENS REGLER

Når du skal i gang med at udarbejde din lejekontrakt, er det vigtigt, at du forinden har sat dig ind i lejelovens regler. Du skal være opmærksom på, om det er en almindelig udleje eller en fremleje situation, da det har betydning for din mulighed for at komme tilbage og bebo lejeboligen igen.

2. STANDARDFORMULAR A9

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udformet en lejekontraktsskabelon, der er let tilgængelig at downloade. Du sikrer på denne måde at du får gemmegået alle detaljerne vedrørende udlejningen.

3. KORT OG PRÆCIS

Lejekontraktens første 9 paragraffer indeholder afsnit, som skal krydses af eller udfyldes. I lejekontraktens §§ 10 og 11 har du mulighed for at udforme lejekontrakten efter dine egne ønsker og behov. Det er vigtigt at du fatter dig kort og præcist og ikke blot genskriver de øvrige paragraffer i kontrakten. Det er kun ekstra oplysninger, som skal tilføjes i §§ 10 og 11. Det må ikke stå i mislighold med de præceptive bestemmelser i lejeloven.

4. KLAR ORDLYD

Det er vigtigt at lejekontrakten er så klar i ordlyden som mulig, så den ikke kan misforstås af lejer eller andre parter. Derfor er det en god ide at forfatte kontrakten i et  letlæseligt sprog.

5. FORBRUG

For at få den mest korrekte lejekontrakt, skal du tjekke op på forbruget for lejemålet. Hvis der skal betales a conto beløb til dig, er det en god ide at sørge for at få det korrekte beløb for at undgå senere opkrævninger af lejer.

6. DEPOSITUM/FORUDBETALT LEJE

I lejekontraktens § 4 skal du udfylde om der skal indbetales depositum og/eller forudbetalt leje ved indgåelse af lejekontrakt. Det er vigtigt at du sætter dig ind forskellen på de to indbetalinger. Depositum kan bruges til at udbedre skader eller istandsætte ved fraflytning, hvor forudbetalt leje bruges til opsigelsesperiodens husleje.

7. INDFLYTNINGSRAPPORT

Ved overdragelse af nøgler anbefales det at udarbejde en indflytningsrapport. I lejekontraktens § 7 kan du krydse af om der vil blive foretaget et syn af lejligheden inden indflytning. Det kan sikre dig som udlejer i en eventuel tvist med din lejer, hvis der skulle være tvivl om standen af lejemålet ved indflytning. Du står stærkere, hvis der er blevet udarbejdet en indflytningsrapport.

8. VEDLIGEJOLDELSE

I § 8 finder du afsnittet vedrørende ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. Dette kan både ligge hos lejer eller udlejer. Ved ordet vedligeholdelse skal forstås maling, hvidtning og tapetsering. Det er vigtigt at få udfyldt korrekt, således at begge parter er indforstået med hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen.

9. TIDSBEGRÆNSET ELLR UBEGRÆNSET

I lejekontraktens § 11 er det vigtigt, at det er specificeret om lejemålet er tidsbegrænset. Hvis der i § 11 ikkr står at lejemålet er tidsbegrænset kan det være svært at bevise og du vil som udlejer blive nødt til at acceptere en ubegrænset lejekontrakt. Derfor er det utroligt vigtigt at der i § 11 skrives datoen for ind- og udflytning ind.

10. KONTAKT EN PROFESSIONEL

For at få den bedst mulige lejekontrakt, som sikrer dine rettigheder som udlejer i en evt. tvist mellem dig og din lejer, kan det være en ide at tage kontakt til professionelle for at få hjælp til udarbejdelse af kontrakten eller en gennemlæsning af dit eget udkast. Lejeloven kan være svær at gennemskue og det er derfor en fordel, at du som udlejer er sikker på, at din kontrakt er korrekt udfyldt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.